Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Osobní pozvání

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na seminář, který se uskuteční dne 21. dubna 2004 u příležitosti založení Kabinetu etické výchovy při katedře pedagogiky a psychologie pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Místem setkání bude seminární místnost SM2 v nové budově Univerzity Hradec Králové. Seminář bude zahájen v 16.30 hod.

Těšíme se na setkání!

Program semináře:

  1. Přivítání účastníků
  2. Vystoupení hostů (hejtmana KHK pana ing. Pavla Bradíka, zástupce hejtmana pana ing. Vladimíra Dernera)
  3. Vystoupení představitelů akademické obce UHK a pedagogické fakulty UHK (pana děkana prof. PhDr. Vladimíra Wolfa)
  4. Vystoupení představitelů Etického fóra ČR (pana PhDr. Jana Šolce a pana ing. Stanislava Chýlka)
  5. Informace o poslání Kabinetu etického vzdělávání a plánech na rok 2004 (pan PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.)
  6. Diskuse

V Hradci Králové 24. března 2004
PhDr. Pavel Vacek, Ph. D., v. r. (za kabinet etického vzdělávání)
Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc., v. r. (za katedru pedag. a psychol. PdF UHK)

 

Zpět