Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Pozvánka na seminář "Etika, policie a prevence" - 5.května 2004

Kabinet etického vzdělávání při katedře pedagogiky psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Regionální etické fórum Královehradeckého kraje Vás zvou na diskusní seminář na téma Etika, policie a prevence

Místo konání:   Aula nové budovy Univerzity Hradec Králové,Hradecká ul. 1227/4

Datum a čas:   5. května 2004 v 16.30 hodin

Program semináře:

 1. Vstupní referáty
  • Známá i neznámá Policie ČR - plk. JUDr. Petr Přibyl, ředitel PČR správy Východočeského kraje
  • K činnosti Policie ČR na úseku prevence kriminality u dětí a mládeže - kpt. Mgr. Iva Marková, tisková mluvčí PČR správy Východočeského kraje
 2. Diskuse na následující rámcová témata
  • Mediální a "skutečný" obraz Policie ČR a policistů v očích veřejnosti, problém profesionality v komunikaci s občany; policista jako model dodržování norem, zákonů a předpisů. Problém korupce, přítelíčkování a nestejného metru při posuzování přestupků občanů.
  • Proporce mezi represí a prevencí v práci Policie ČR.
  • Možnosti policistů účinněji chránit děti a mládež před riziky spojenými s nabídkou drog, alkoholu apod.

Diskusní seminář je součástí Projektu podpory etického vzdělávání Královehradeckého kraje, který byl vyhlášen hejtmanem ing. P. Bradíkem v červnu 2003

PhDr. Eva Švarcová (vedoucí Kabinetu etického vzdělávání při KPP PdF UHK)
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (předseda Regionálního etického fóra Královehradeckého kraje)

Těšíme se na setkání!

 

Zpět