Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Pozvánka na seminář "Etika slova v médiích minulých a současných" - 26.května 2004

Kabinet etického vzdělávání při katedře pedagogiky psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Regionální etické fórum Královehradeckého kraje za přispění občanského sdružení ANO pro Evropu Vás zvou na diskusní seminář na téma Etika slova v médiích minulých a současných

Místo konání:   Nová budova Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,Hradecká ul. 1227/4 - místnost A17

Datum a čas:   26. května 2004 ve 13.30 hodin

Program semináře:

  1. Vstupní přednáška Karla Hvížďaly - spisovatele, novináře, publicisty na téma:
    Etika slova v médiích a význam Karla Krause - novináře, básníka, literárního kritika, rodáka z Jičína
  2. Diskuse na následující rámcová témata
    Média v historii a současnosti, mediální obraz skutečnosti, etika slova v médiích a etika novinářské praxe, etický kodex, vztah korupce ducha a korupce slova apod.

Diskusní seminář je součástí Projektu podpory etického vzdělávání Královehradeckého kraje, který byl vyhlášen hejtmanem ing. P. Bradíkem v červnu 2003

PhDr. Eva Švarcová (vedoucí Kabinetu etického vzdělávání při KPP PdF UHK)
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (předseda Regionálního etického fóra Královehradeckého kraje)

Těšíme se na setkání!

 

Zpět