Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Informace o dalších akcích KEV

Dne 5.6.2004 od 8:00 zahajuje dvouletý kurz Etické výchovy pro učitele svoji první lekcí.


Dne 18. a 19.6.2004 se ve 3. budově UHK se spolupráci s Etickým fórem ČR koná Setkání lektorů etické výchovy spojené s přednáškou Prof. dr. Jana Sokola.

 

Zpět