Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Návrh činností KEV na rok 2005

 1. Ve spolupráci s nadací J. Luxe zajistit prodloužení projektu podpory etické výchovy na další dva roky (2005 a 2006).
 2. S podporou a finanční pomocí KÚ KHK připravit cyklus seminářů, které napomohou k začlenění etické výchovy do nově vznikajících ŠVP.
 3. Ve spolupráci s Etickým fórem královéhradeckého kraje organizovat a lektorsky zajistit kurzy etické výchovy a další akce pro učitele.
 4. Organizovat tematicky zaměřené semináře pro členy Etického fóra i širokou veřejnost.
 5. Pokračovat v popularizaci etické problematiky v médiích.
 6. Realizovat akci "Soud nad měkkou drogou" ve spolupráci s Libereckým etickým fórem.
 7. Spolupracovat s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klídek.
 8. Na podzim (listopad 05) připravit dvoudenní seminář o etické výchově.
 9. Zajistit vydání sborníku z prosincového semináře Etika, škola, učitelé a rozvojově preventivní programy.
 10. Podílet se na přípravě druhého sněmu Etického fóra královéhradeckého kraje - koncem května.
 11. Podílet se na vytvoření stanov regionální pobočky Etického fóra královéhradeckého kraje ve spolupráci s centrální organizací Etického fóra.

 

Zpět