Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Návrh činností KEV na rok 2006

 1. Ve spolupráci s nadací J. Luxe zajistit další prodloužení projektu podpory etické výchovy na roky (2007 a 2008).
 2. Realizovat cyklus seminářů, které napomohou k začlenění etické výchovy do ŠVP s podporou a finanční pomocí KÚ KHK.
 3. Nadále spolupracovat s Etickým fórem královéhradeckého kraje, organizovat a lektorsky zajistit kurzy etické výchovy a další akce pro učitele.
 4. Organizovat tematicky zaměřené semináře pro členy Etického fóra i širokou veřejnost.
 5. Pokračovat v popularizaci etické problematiky v médiích.
 6. Ve druhé polovině kalendářního roku připravit seminář popř. konferenci se zaměřením na multikulturní specifika etické výchovy.
 7. Podílet se na přípravě a organizaci 1. diskusního fóra ve spolupráci s Katedrou sociální patologie a sociologie UHK a Občanského sdružení PROFOTBALFANS.
 8. Připravit sylaby nových předmětů vztahujících se k Etické výchově.
 9. Dále spolupracovat s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klídek.
 10. Dokončit vydání sborníku ze semináře Etika, škola, učitelé a rozvojově preventivní programy.
 11. Podílet se na přípravě třetího sněmu Etického fóra královéhradeckého kraje a Celostátní konference k Etické výchově pořádané Etickým fórem ČR.

 

Zpět