Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Pozvánka na konferenci

SPEKTRUM - Sdružení na podporu multikulturních aktivitv regionu NUTS II – Severovýchod

KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE a Kabinet etického vzdělávání při KPP Univerzity Hradec Králové

pořádají vědecko-praktickou konferenci s mezinárodní účasti na téma:

Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce

Datum pořádání konference: 10. - 11. září 2007
Místo pořádání: Univerzita Hradec Králové

Cíle konference:

  1. Zmapovat a reflektovat etické aspekty interakce ve vztahu k dětem reemigrantů a cizinců na různých typech škol;
  2. Obohatit poznání teoretické i praktické o různých formách interakce;
  3. Pojmenovat etiko-psychologické a pedagogické problémy interakce ve školní praxi (učitel – žáky z řad emigrantů a reemigrantů, učitel – rodiče dětí emigrantů a reemigrantů, vzájemná interakce žáku na školách, kde studují děti cizinců a reemigrantů);
  4. Vymezit doporučení pro teoretickou i praktickou oblast v etických otázkách interakce.

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti - zejména učitelům základních, středních a vysokých škol, ale i dalším pracovníkům, rodičům z řád reemigrantů a emigrantů, kteří se zabývají popisovanými tématy.

Podrobné informace naleznete pod následujícím odkazem.

PDF Pozvánka na konferenci

 

Zpět