Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Čestný člen KEV

Kabinet etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové získal nového čestného člena. Stal se jím Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Prof. Smékal je velmi uznávaná osobnost nejen v oblasti etiky a morálky. V současné době působí na katedře psychologie, fakulta sociálních studií na Masarykové univerzitě v Brně.

 

Zpracovala: E. Švarcová

 

Zpět