Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Laudatio při předání ceny EF prof. Smékalovi

Vážený pane profesore, vážené dámy a pánové,

Etické fórum ČR každý rok uděluje Cenu EF ČR za účinné šíření etických idejí.

Když se na zasedání předsednictva projednávaly návrhy pro udělení letošní Ceny a padlo jméno pana prof. Vladimíra Smékala, členové předsednictva s tímto návrhem okamžitě vyjádřili svůj souhlas. Já osobně považuji za čest a přednost, že nyní mohu tuto slavnostní chvíli uvést a panu profesoru Smékalovi Cenu EF ČR předat.

Etické fórum ČR od svého vzniku podporuje humanitní a etické hodnoty a staví se za jejich prosazování ve všech oblastech života společnosti. Z tohoto pohledu jsou také vybíráni ti, kterým je výroční cena udělována. Pan profesor Smékal již téměř padesát let nejenom při své pedagogické a vědecké práci v těchto intencích působí, ale jako žák, spolupracovník a přítel významného vědce – neurologa a psychiatra Viktora Emanuela Frankla – své etické postoje obohatil o další rozměr, který pro mnohé učitele etiky není až tak samozřejmý.

Sama etika učí rozeznávat, co je dobré a co je zlé, co je v životě správné a o je nesprávné. Ovšem Franklova logoterapie, jejímž učitelem a zvěstovatelem pan profesor Smékal je, jde dál, protože si klade otázky, kam lidské bytí směřuje. Logoterapie se ptá po smyslu života.

Není tajemstvím, že Viktor Frankl nedlouho před svou smrtí dal panu profesoru Smékalovi pozoruhodné pověření. Jako svému žáku a příteli mu řekl: „Vladimíre, jsi velvyslanec logoterapie v České republice.“ A profesor Smékal toto pověření důsledně plní. Vedle soustavných přednáškových aktivit má na svém kontě 200 studií a řadu dalších publikací, ve kterých se zabývá otázkou jak žít. A snad mohu prozradit, že ke své knize s názvem „Víš, jak žít?” připravuje titul další: „Víš, proč žít?”

Pane profesore, je mi ctí a potěšením, že Vám nyní jménem předsednictva Etického fóra České republiky mohu předat Cenu EF. Je to cena

  • za Vaše neúnavné hledání a tázání se po podstatě a směřování lidského bytí,
  • za Vaši odvahu vnímat člověka v jeho celistvosti a porozumět mu v jeho danostech stejně tak jako v jeho tvořivé síle svobody ducha
  • a za Vaši vytrvalost klást otázky sám sobě a odpovídat na ně svým vlastním životem.

A s tímto oceněním přijmete i naše přání dalších úspěchů ve Vaší práci a dobré zdraví a radost v osobním životě.

 

 

Zpět