Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Kurzy Etické výchovy v Hradci Králové, Praze a Jablonci

V září 2009 bude EF otevírat kurzy etické výchovy v Hradci Králové, Praze a Jablonci.

Místo konání:

Časový rozpis: čtyři semestry, 250 hodin (200 hodin cvičení, 50 hodin přednášek)

DOC Bližší informace o kurzu, propozice
DOC Předběžná přihláška na kurz

Zájemci se mohou hlásit na e-mail info@etickeforumcr.cz nebo na tel. 224 910 008 (dopoledne), do 26. 6. 2009.

 

Zpět