Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009

Ve čtvrtek 24. září 2009 se v krásném prostředí historické budovy Nové radnice v Jaroměři - Josefově konala konference „Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí”, která měla mezinárodní účast. Konferenci zahájil jeden ze dvou hlavních organizátorů akce Doc. Boris Iljuk, CSc., předseda OS Spektrum Jaroměř, který předal slovo starostovi města Jaroměř Ing. Jiřímu Klepsovi. Účastníky konference také uvítala prorektorka Univerzity Hradec Králové PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. Druhá hlavní organizátorka PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., vedoucí Kabinetu etické výchovy Univerzity Hradec Králové, seznámila přítomné s činností kabinetu, s kurzy etické výchovy a dalšími již uskutečněnými i plánovanými akcemi. Velký potlesk sklidilo kulturní vystoupení dětského „Romského tanečního souboru Josefov” pod vedením terénní sociální pracovnice MÚ Jaroměř Nadi Králové. Následovala prezentace přednášejících nejen z různých částí České republiky, ale také ze Slovenska, Ukrajiny a Běloruska. Většinu referátů doprovázela podnětná diskuse. Zpestřením konference byla exkurze do podzemních chodeb pevnosti Josefov. Účastníci pokračovali v neformální diskusi i po ukončení konference až do pozdních večerních hodin. Akce byla zdařilým přínosem pro setkání se s lidmi, kteří mají společné zájmy a cíle.

 

Zpět