Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Etické zamyšlení

Hodný = hloupý?

V posledních letech pozoruji stále vzrůstající trend, kdy se do popředí obdivu dostávají arogantní agresivní jedinci. Naše společnost jakoby začala trpět psychickou poruchou zvanou „regrese” čili návrat do vývojového stádia o několik století zpět. Místo vzrůstající kultivovanosti vlivem zvyšování kvality školství a stoupajícího počtu inteligence se vývojově lidstvo vrací zpět do dob zákonů džungle. Opravdu hodláme skončit opět na stromech a chovat se jako primitivní zvířata?

Mnoho lidí, pravděpodobně v souvislosti se zmíněným trendem, začíná dávat rovnítko mezi pojmy hodný a hloupý. Přitom pravda bývá často opačná. Znám spoustu velmi inteligentních lidí, kteří jsou významnými osobnostmi a jsou slušní, kultivovaní a hodní!!! Jsem přesvědčena, že tito lidé se nestydí za to, že o nich někdo řekne „jsi hodný” nebo „ten je hodný”!

Za našich babiček to byla velká pochvala být považován za hodného. Doufám, že v kultivované společnosti bude totéž opět platit. Nesmíme se nechat manipulovat arogantními jedinci s nízkou sociální inteligencí, kteří nemají ani ponětí o pojmech slušnost a kultivovanost.

Skutečná osobnost se také nesníží k tomu, aby ponižovala a zesměšňovala druhé, vždyť tím bychom „shazovali” sami sebe. Dělat si legraci z lidí s jakýmkoli handicapem je vrcholem omezenosti.

Jednou z nejrozšířenějších manipulací je tzv. poslední spravedlivý, tj. zjednodušeně člověk, který neustále poukazuje na chyby druhých, ponižuje a zesměšňuje, aby on působil jako dokonalost sama. Bránit se takové manipulaci je často těžké, přesto bychom neměli být loutkami v rukou druhých, ale měli bychom si vážit kultivovaných lidí a oceňovat každého, kdo je hodný. Vždyť kultura a kultivovanost je vedle myšlení a práce jednou z věcí, které nás odlišují od zvířat. Slušnost by měla být nezbytnou součástí všeobecného vzdělání a tzv. „jít ruku v ruce” se vzdělaností.

V současné době je sociálně osobnostní rozvoj a etická výchova součástí rámcových vzdělávacích programů, ale bude trvat ještě řadu let, než se stane samozřejmou součástí našeho každodenního života.

 

Eva Švarcová

(Toto zamyšlení si můžete stáhnout ve formátu PDF pdf Hodný=hloupý?)

Zpět