Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Letní škola

Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ

V návaznosti na zavedení nového doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova, který byl s účinnosti od 1. září 2010 zaveden do výuky v základních školách, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro učitele letní vzdělávací akci, na které budou například seznámeni se základní metodologií Etické výchovy, s příklady dobré praxe, s aplikací Etické výchovy do vzdělávání ve škole, s výchovnými styly etické výchovy atd. Vzdělávací akci pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádá Kabinet Etické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Na tuto vstupní, úvodní vzdělávací akci bude navazovat ucelené další vzdělávání učitelů k problematice etické výchovy.

Letní škola Etická výchovy pro učitele ZŠ a SŠ se koná ve dnech 27. a 28. srpna 2010 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové. Ubytování účastníků akce je zajištěno v prostorách Univerzity Hradec Králové. Vzdělávací akce má akreditaci MŠMT.

Učitelé základních a středních škol mají možnost se ještě na letní školu přihlásit. Počet míst je z kapacitních důvodů omezen. Účast je zdarma.

Přihlášku zašlete elektronicky nejpozději do 2. července 2010 na adresu: letniskolaEV@msmt.cz. Program semináře a veškeré organizační informace zašle přihlášeným účastníkům poté organizátor akce na uvedenou kontaktní adresu.

 

Eva Švarcová

Zpět