Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Kabinet etické výchovy (dále jen KEV)

byl založen z iniciativy pracovníků katedry pedagogiky a psychologie a v návaznosti na Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje (KHK), který byl vyhlášen hejtmanem ing. Bradíkem v červnu 2003.

Návrh na zřízení Kabinetu etické výchovy byl schválen rozhodnutím Akademického senátu PdF UHK ze dne 11. 2. 2004 a účinností od 1. března 2004 byl z rozhodnutí děkana PdF č. 5/2004 zřízen Kabinet etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK. Vedením kabinetu byla pověřena PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.

Úkolem KEV je především informovat, monitorovat, podporovat a aktivně přispívat ke zvýšení úrovně etické výchovy nejen královéhradeckého regionu. Kabinet etické výchovy je ve spolupráci s Etickým fórem ČR od roku 2008 garantem kurzů Etické výchovy v celé České republice.

V současné době má Kabinet etické výchovy celkem devět členů, včetně pracovníka zajišťujícího informačně-technickou oblast.

Vedoucí kabinetu:

Členové kabinetu:

Referentka KPP a KEV:

Správce webových stránek:

Náplň činnosti KEV a jeho funkce: